prana

Tag Archive

Ashtanga Vinyasa u detalje

Ashtanga Vinyasa yoga je sustav dinamične yoge koji prenosi u suvremeni svijet Sri K. Pattabhi Jois (1915-2009). Ashtanga je transformativna praksa koja nas uči umijeću življenja. Kombinacija usklađenog daha i pokreta budi uspavanu, unutarnju vatru (AGNI). Ashtanga je doslovno kupanje u Prani. Ova praksa zahtjeva potpunu predanost na fizičkoj, duševnoj i mentalnoj bazi. Ne gledamo […]

Read More