RASPORED

18:00 PONEDJELJAK – Ashtanga

18:00 UTORAK – Mobility

08:00 SRIJEDA – /

18:00 ČETVRTAK – Inverzije

08:30 PETAK – Ashtanga