PROGRAM I RASPORED

PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NEDJELJA
06:30 Ashtanga Vinyasa (vođeni sat)     06:30-08:00 Ashtanga Mysore (asistencije) 06:30-08:00 Ashtanga Mysore (samopraksa)   08:00-10:00 Ashtanga Mysore (samopraksa)
18:00 Ashtanga Vinyasa (vođeni sat) 18:00 Zavoji & Inverzije 17:30 – 19:00 Večernji Mysore        

Ashtanga Mysore:Mysore” je izraz za stil u kojem se tradicionalno vježba Ashtanga. U ovom stilu svaki pojedinac prakticira Ashtanga sekvencu samostalno prema vlastitoj razini i prirodnom ritmu. Učitelj nadgleda praksu svakog studenta te ga usmjerava i asistira u položajima jedan-na-jedan. Studentu se dodjeljuje novi položaj ili nova tehnika jednom kada učitelj vidi da je adekvatno savladao prethodno.   Ovaj stil istinski pokriva termin ”all levels”, kako će u istoj prostoriji bit kompletan početnik i napredni praktikant. U shali je generalno tišina, osim što se čuje disanje i povremene verbalne upute učitelja.

Ashtanga Vinyasa: suprotan Mysoru, ovaj sat označava vođeni sat gdje učitelj verbalno vodi grupu kroz Osnovnu seriju i svi rade zajedno po istom tempu. Ovaj sat služi da se student prisjeti ili memorizira ashtanga slijed koji inače sam izvodi na Mysore satu. Učitelj broji po vinyasama, točan slijed udaha/izdaha uz dani pokret. Studnet na vođenom satu radi samo do položaja koji mu je dodjeljen na Mysore satu.

*napomena: vođeni sat se izvodi do pola ili cijele Osnovne serije, ovisno o razini grupe

*napomena 2: Ashtanga Vinyasa Mod ponedjeljekom označava kompletno modificiranu Osnovnu seriju što ide u prilog početnicima. Tempo je sporiji, i lista položaja je skraćena.

*napomena 3: srijedom i nedjeljom učitelj radi svoju Mysore praksu sa studntima te tim danima nema asistencija/dodavanja položaja

UVJETI: redovitost (min 3x tjedno, moguce kombinirat jutro i popodne)

Praksa asana se izsotavlja jednom tjedno i na mjesečeve dane kada ćemo imat grupne pranayame i diskusije (najava studenata).

PRIJAVE I DALJNJI INFO: -link-