Blog

Način rada; Ashtanga joga u Mysore stilu

Mysore stil označava samostalno obavljanje ashtanga joga prakse, ali u grupnoj postavi. Pojedinac prakticira Ashtanga slijed položaja zasebno, prema svom tempu i kapacitetu, neovisno o grupi. Za vrijeme Mysore sata je uglavnom tišina popraćena zvukom disanja. Učitelj motri studentovu praksu, te ga po potrebi...

Read More

kraljica stabilnosti: Chaturanga

‘’Yogijski sklek’’ , asana koja gradi stabilnost, snagu i potporu kroz cijelo tijelo. Da bi izvukli potencijal iz ovog položaja, bitno je raditi uz ispravno poravnanje.Chaturanga je predstavnica Sthira kvalitete. Ovaj položaj ne iziskuje fleksibilnost, već stabilnost. Chaturanga se uvijek izvodi na izdah. Kako se tijelo...

Read More

Ujjayi disanje na satovima joge

Ujjayi (उज्जायी) – pobjedničkiPrāṇa (प्राण) – energija, životna forca, respiracija, vjetar, snagaĀyāma (आयाम) – širenje, izduživanje, razvijanje Dah je jedan od tri aspekta Tristhana metode, koji kroji praksu ashtange. Glavna karakteristika ujjayi daha je zvučnost. Kako se stražnje grlo lagano stišće, tako se osjeća duboki, vibrirajući zvuk...

Read More

Zašto radimo Pozdrave Suncu?

Gotovo svaki sat započinjemo Pozdravima Suncu (na sanskritu: Surya Namaskara). Tako pripremamo tijelo za praksu. Surya Namaskara čini niz pokreta koje izvodimo uz konstantno disanje, bez zadržavanja daha. Osim što tako zagrijavamo tijelo pripremajući ga za praksu, Pozdravi Suncu su ujedno i odličan trening...

Read More