ASHTANGA VINYASA PROGRAM

Sanskrit termin ”ashtanga” prvi put se pojavljuje u klasičnom tekstu ”Joga Sutre”, napisanim prije otprilike 2,500 god. Mudrac Patanjali opisuje ashtangu kao 8 disciplina koje služe za unutarnje pročišćavanje i samo evoluciju: yama (moralne restrikcije), niyama (pozitivne dužnosti), asana (tjelesni položaji), pranayama (kontrola daha), pratyahara (povlačenje osjetila), dharana (koncentracija), dhyana (meditacija) i samadhi (stanje kontemplacije). Kako su Sutre pisane na staroindijsko-arijevskom jeziku, njihovo tumačenje je dan danas aktualno.
Moderna Ashtanga Vinyasa joga, učena od Sri K. Pattabhi Jois-a je sistem joge baziran na prakticiranju asana (joga položaja), popraćenim dinamičnim i fluidnim pokretima. Joisova ashtanga se referira na drevnu Patanjalijevu ashtangu – svih osam nivoa su ukomponirani kroz praksu asana.

Termin ”vinyasa” joj je dodjeljen kao glavna karakteristika ove prakse, a označava usklađenost daha i pokreta. Treba napomenut da Pattabhi Jois NIJE osnivač ashtange kako se često misli, već je sistematizirao drevne joga položaje kroz 6 različitih sekvenci. Manje spomenut, Joisov učitelj Tirumalai Krishanamacharya je zaslužan za prenošenje vinyasa sistema u svijet, i kao takvog se smatra ”ocem moderne joge”.

MYSORE STIL PRAKTICIRANJA

Praksa ashtanga položaja je dinamična i zahtjevna i važno je učiti sekvencu postepeno. Također, ashtanga praksa ne podliježe suvremenim standardima ”one size fit’s all”, već je svaki student obučen kao individualac prema vlastitom tempu i kapacitetu. Ovakav zaseban pristup je moguć kroz Ashtanga ”Mysore stil” prakticiranja. (MYSORE-grad u indiji gdje je otvorena prva ashtanga shala). Ovo je jedan krasni aspekt Ashtanga prakse kako će praktičari svih razina dijelit jednu prostoriju i primati inspiraciju jedni od drugih.
Kako izgleda Mysore sat? Pojedinac prakticira sekvencu asana (položaja) samostalno prema vlastitoj razini i prirodnom ritmu. Učitelj nadgleda praksu svakog studenta te ga usmjerava i asistira u položajima jedan-na-jedan. Asistencije učitelja služe da ispravi poravnanja ili da odvede studenta dublje u položaj. Atmosfera Mysore sobe je energična i tiha. Dominira zvuk strujanja daha uz povremene instrukcije učitelja.

Sekvence Ashtanga položaja su fiksirane, što znači da student svaki put iznova ponavlja isti redoslijed. Studentu se dodaju novi položaji (i nove tehnike) kada učitelj vidi spremnost, odnosno kada je student kako-tako integrirao prethodno gradivo. Dobar učitelj će primjeniti različite tehnike na različite studente, ovisno o njihovoj individualnoj prirodi. Na taj način, student dobiva maksimalni benefit od prakse, za razliku od komercijalnih suvremenih joga satova gdje se ovi benefiti gube kroz verbalno vođene satove raznih stilova koji se na kraju dana svedu na tjelesnu zabavu/rekreaciju. U Mysore metodi je dobro poznato da se ne raste u ”comfort zoni”. Neki studenti će imati više asana od drugih, što ne ukazuje nužno na spiritualni napredak te je poželjno odbiti natjecateljski i sportski pristup. Svako tijelo je drugačije te molimo da se poštuju eventualne limitacije. Dapače, najveći potencijal imaju upravo oni položaji koji nam stvaraju najveću nelagodu.

Satovi Ashtanga joge u Ananda studiu

Tradicionalno se prakticira u Mysore stilu, te se jednom tjedno pohađa grupni vođeni sat Ashtanga Vinyasa gdje učitelj broji točan slijed udaha/izdaha.

Ashtanga Mysore: ”Mysore” je izraz za stil u kojem se tradicionalno vježba Ashtanga. U ovom stilu svaki pojedinac prakticira Ashtanga sekvencu samostalno prema vlastitoj razini i prirodnom ritmu. Učitelj nadgleda praksu svakog studenta te ga usmjerava i asistira u položajima jedan-na-jedan. Studentu se dodjeljuje novi položaj ili nova tehnika jednom kada učitelj vidi da je adekvatno savladao prethodno. Ovaj stil istinski pokriva termin ”all levels”, kako će u istoj prostoriji bit kompletan početnik i napredni praktikant. U shali je generalno tišina, osim što se čuje disanje i povremene verbalne upute učitelja.
Ashtanga Vinyasa: suprotan Mysoru, ovaj sat označava vođeni sat gdje učitelj verbalno vodi grupu kroz Osnovnu seriju i svi rade zajedno po istom tempu. Ovaj sat služi da se student prisjeti ili memorizira ashtanga slijed koji inače sam izvodi na Mysore satu. Učitelj broji po vinyasama, točan slijed udaha/izdaha uz dani pokret. Studnet na vođenom satu radi samo do položaja koji mu je dodjeljen na Mysore satu.