mysore praksa

mysore stil

Koncept Mysore sata je samostalni rad, u grupnom i motivirajućem okruženju. Verbalne instrukcije su minimalne, a tijelo se kreće dahom. Polazna točka je memorizirati ashanga sekvencu. Pri prvom dolasku na Mysore sat, izučava se niz Pozdrava Suncu, a svaki sljedeći dolazak se postepeno dodaju novi položaji . Zbog individualnog pristupa, Mysore stil je pogodan za početnike i za dugoročne praktikante. Nema grupiranja prema razinama.

stopiranje u sekvenci

Svaka serija donosi nekolicinu više-kompleksnih asana (vratari), koji većini na prvu nisu dostupni. Ako jedan ne ispunjava kriterij za određen položaj, dodjeljivanje novih asana privremeno prestaje. Očekivano je da će biti potrebno više vremena i pokušaja dok se tijelo ne adaptira na napredan položaj. Nakon što student savlada traženo, dodavanje novih asana se ponovno nastavlja.
Stopiranje u sekvenci je jedna od prvih lekcija joga prakse jer uči strpljenju. Položaji koji nam stvaraju nelagodu ili pružaju otpor su ustvari oni koji će omogućiti promjenu.

asistencije

Na Mysore satu, učitelj motri grupu, te po potrebi usmjerava jedan na jedan. Upute mogu biti verbalne, ali su najčešće asistencije u obliku fizičkog namještanja tijela. Asistencije su sastavni dio Mysore sata, a uloga im je produbiti formu položaja, ispraviti krivo držanje ili prilagoditi položaj prema specifičnom stanju. Također su jako efikasne kod otključavanja položaja.