August 24, 2018

Osnove energetskog tijela

Da bismo u potpunosti izvukli dobroditi iz yoge, moramo razumijeti njene nevidljive aspekte. U protivnom joga ostaje na razini fitnessa.

Pa krenimo sa osnovama energetske anatomije. Energiju ne možemo vidjeti niti opipati, ali je možemo osjetiti. Nalazi se svuda oko nas, a u naše tijelo ulazi putem disanja, odnosno udahom. Prema jogijskim i ayurvedskim učenjima takvu energiju zovemo PRANA. Primarno se nalazi u zraku, ali je možemo naći i u drugim elementima poput vode, zemlje, vatre i etera. Prilikom udaha Prana se dalje distribuira kroz naš organizam.

U jogi kažemo da je Prana spiritualno gorivo. Ona tijelom putuje kroz energetske kanale-Nadije. Možemo ih usporediti sa živčanim kanalima. Sa kontinuiranim zdravim, jogijskim načinom života, nadiji se čiste od toksina koji se u protivnom mogu akumulirati u organima. U ljudskom tijelu postoji 72000 nadija, a najvažnija su 3 glavna nadija. Sushumna je središnji nadij koji prolazi duž kralježnice kroz sva energetska polja (chakre) do krune glave. Kako prana ulazi udahom, lijeva i desna nosnica su druga dva najbitnija nadija.

Ida nadi-kreće iz lijeve nosnice, naziva se još i Mjesečevim kanalom, odgovara ženskom principu, energija je hladna, pasivna i smirena. Pingla nadi-kreće iz desne nosnice, naziva se Sunčevim kanalom, odgovara muškom prinicipu, prenosi aktivnu, toplu i dinamičnu energiju Startna točka nadija je mreža, nakupina kanala-Kanda. Jajolikog je oblika i smješten je iznad anusa, gdje je ujedno i prva čakra (muladhara). Ida i Pingala se izmjenjuju na lijevo desno oko svake čakre te se ponovno spajaju u Ajna čakri (treće oko) i tu završavaju (nosnice). 

Kada se suprotne sile Ide i Pingale ujedine, tada smo probudili Kundalini koji se penje duž Sushumna centralnog nadija te energizira sve čakre. Jednom kada se Kundalini uspne kroz Sushumnu do krunske čakre Sahasrare, najvišeg psihičkog središta na kruni glave, ona će preokrenuti svoj put i ponovno počivati u baznom centru.

RECENT POSTS

    Leave a comment